برچسب ها: مؤثر در بهبود فرآیند هضم و کاهش نفخ و اسپاسم، بهبود سوزش سردل، تسکین دل‌درد، نیرومند ساختن معده و دفع رطوبت معده، ضدالتهاب، کاهنده سردی معده، محرک معده، اشتهاآور، بهبود سو هاضمه، بادشکن، کاهش تهوع (درمان تهوع‌های زمان مسافرت)، ضدعفونی‌کننده و آرام کننده دردهای عصبی معده.

ُ