برچسب ها: کمک به بهبود و حفظ سلامت عمومی بدن، تقویت و حفاظت از سیستم ایمنی بدن، حاوی آنتی‌اکسیدان‌های قوی جهت کاهش مؤثر استرس اکسیداتیو و التهاب بدن، مؤثر بر قوای جسمانی و فیزیکی و رفع خستگی،تقویت سیستم ایمنی بدن،تقویت قوای ایمنی،پاراتون، Paraton

ُ