برچسب ها: جوراب, مچی, خاکسترِی, دختر, خرگوش, تیره

ُ