برچسب ها: جوراب, ساقدار, متوسط, نیم, سیب, زمینی

ُ