کاربران گرامی میتوانند از طریق راه ارتباطی زیر در جهت ثبت شکایت خود اقدام نمایند