آدرس : گیلان – لنگرود – خیابان آزادی – خیابان آیت الله صدر – کوچه صدر 13

کد پستی : 4471954535

تلفن : 01342533726