قوانین برگشت کالا


* کالا را قبل از برگشت دادن حتما به دقت تست و بررسی نمایید

* به هیچ عنوان توسط پست های خصوصی مانند تیپاکس - چاپار محصول خود را برای وِنکا ارسال نکنید

* به هیچ عنوان هزینه پست را بصورت پس کرایه (پرداخت در محل) ارسال نکنید

* در صورتی که محصول برگشت داده شده تست و مشکل آن طی 24 ساعت بررسی گردید محصول مد نظر تعویض می شود یا اگر  موجودی آن تمام شده باشد تمام مبلغ محصول بعلاوه هزینه های ارسال به شماره حساب شما برگشت داده می شود

* در صورتی که پس از تست محصول مشکلی در کالا مشاهده نشد برای ارسال مجدد کالا برای شما هزینه 10 هزارتومان جهت بسته بندی و ارسال مجدد از شما دریافت می گردد

* تمامی محصولات برگشت داده شده حداکثر طی 24 ساعت بررسی گردیده و توسط تماس تلفنی نتیجه بررسی به شما اعلام می گردد