کسب درآمد | بازاریابی


بدون نیاز به سرمایه به راحتی میتوانید توسط آیتم های زیر کسب درآمد نمایید

  بازاریابی محصولات و خدمات

اگر صاحب ( پیج - گروه - کانال و ... ) در شبکه های اجتماعی هستید به راحتی با قرار دادن محصولات و خدمات وِنکا در این شبکه ها و فروش آن ها میتوانید پورسانت دریافت نمایید

کد فراخوانی محصولات ونکا : 

توسط این امکان میتوانید کد نمایش محصولات ونکا را دریافت نمایید و در وبسایتتان قرار دهید تا با هر خرید توسط بازدیدکنندگانتان درصد مشخصی از طرف ونکا به حساب کاربریتان منظور گردد