قوانین بازاریابی

موارد زیر از نظر بخش بازاریابی ونکا غیر مجاز می باشد و بر خورد می شود:

هر گونه دروغ و اطلاعات غلط به مشتری برای فروش محصول

قرار دادن لینک محصولات ونکا در سایت - کانال و شبکه های اجتماعی مبتذل